Teknologi markedsundersøkelse for salgsresultat


   Av Michael J. KellyMany teknologibedrifter er i dag ved hjelp av teknologi markedsundersøkelse for å hjelpe dem å identifisere og utnytte nye salgsmuligheter. Mens markedsundersøkelser kan være en svært effektiv metode for å identifisere nye salgsmuligheter det er også viktig å være veldig tydelig på prioriteringer og mål av markedsundersøkelser. Det er viktig å lage et klart skille mellom forskning for salg av produktutvikling (for eksempel), og forskning som er utformet for å til slutt finne en salgsmulighet.

Få det beste ut av teknologien din markedsundersøkelser kan være en vanskelig utfordring. Enten du prøver å bruke markedsundersøkelse for å hjelpe produktutvikling, produkt markedsføring starte eller føre generasjon, er det en rekke faktorer å vurdere.

Ridge Technology Marketing spesialiserer seg på å hjelpe teknologi og programvare selskapene å bruke markedsundersøkelser å markedsføre og selge sine løsninger mer effektivt. Følgende prøver av salgsmuligheter drevet av teknologi markedsundersøkelser illustrerer hvor effektiv denne metoden for markedsanalyse kan være.

Eksempel 1:

Land UK

Company On File

Industri Lager

Omsetning

Ansatte 350

Antall plasser 1

Telefon fil

Kontaktperson Navn på fil

Kontakt Oppslag

DDI / Mobil On fil

Fax

Email On fil

Web Site On fil

Dato Identifiserte: 29 august 2008

Lead Expires:

Prosjektsammendrag:

Kunden bruker for øyeblikket et skreddersydd ERP-løsning blant 50 brukere og har til hensikt å erstatte den eksisterende ERP-applikasjon. Kunden er åpent for evaluering av ulike ERP-løsninger og har uttrykt interesse for MS Navision. Det er forutsett at det nye ERP-systemet vil starte gjennomføringen circa Jan.09. Det er et budsjett for denne implementeringen, men det har ikke blitt offentliggjort. Det er framtidig mulighet for en Warehouse Management System for kunden.

Eksempel 2:

Country USA

Industry Medical Device

Omsetning Ukjent

Ansatte 600

Nummer Nettsteder 6

Telefon fil

Kontaktperson Navn på fil

Contact Tittel IT-sjef

DDI / MobileFax On fil

Email On fil

Web Site On fil

Dato Identifiserte: 18 august 2008

Lead Expires: 20 november 2008

Prosjektsammendrag:

Kunden har 9 selskaper og krever en global ERP-løsning. Kunden er hovedsakelig Microsoft-basert og er i dag lanserer en MS CRM løsning globalt. Satsing for dette prosjektet er på en ERP implementering i USA og nordamerikanske markedet med de gjenværende globale kontorer etterpå. Oppdragsgiver vurderer både en oppgradering av eksisterende MS Dynamics NAV ver 3 til Dynamics AX, samt en erstatning på MS Dynamics NAV. Den foreslåtte ERP-systemet skal omfatte MRP, Ordrebehandling, Logistikk, Automated Purchase Order Processing og automatiserte personlige utgifter og kredittkort ledelse. Kunden er også å se på et verktøy for rapportering, eventuelt tredjepart å innlemme konsernregnskapet, samt 9 individuelle selskapsregnskapet.

Ved å implementere teknologi markedsundersøkelser er det viktig å vurdere det overordnede målet for forskningen kampanjen. Er det å forstå kundenes behov, forstå produktenes ytelse eller å generere salgsmuligheter. Ovennevnte prøvene hadde en enestående mål om å generere salgsmuligheter for klienter og kampanjen kriteriene for dette var meget klar. Klarhet i kampanjen mål i teknologi markedsundersøkelser er nøkkelen til success.Michael Kelly er administrerende direktør for Technology Market Research Company, Ridge Technology Market Research. Ridge tilbyr en rekke IT-markedsundersøkelser inkludert primær og sekundær, samt på Internett og telefon baserte undersøkelser. Ytterligere informasjon http://www.itechnologymarketresearch.com og mkelly@ridgebusiness.com .

This entry was posted in Market and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Protected by WP Anti Spam