Tag Archives: Hypotese

Lær spansk Part Tjuefire: Kjøpet-læring Hypotese

   Douglas BowerDr. Stephen Krashens grunnleggende prinsipp i sin teori om Second Language Acquisition kalles “The Acquisition-Learning hypotese.” I denne ideen er et skille gjorde i denne fantastisk spennende og munterhet-galore verden av lingvistikk og språk pedagogikk mellom lære et … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

Lær spansk: The Natural Order Hypotese

   Douglas BowerIn andrespråk oppkjøpet forskning gjennomført i 1974-75, 1980 og 1987 ble det hevdet at oppkjøpet av grammatiske former fulgte en naturlig og forutsigbar rekkefølge. Hvordan dette skjer forutsetter flere faktorer. Det learner alder og learners omstendigheter syntes ikke … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Lær spansk Part Twenty-Five: The Monitor Hypotese

   Douglas BowerDr. Krashen forklarer at denne ideen, The Monitor hypotese, viser hvordan språklæring (grammatikk) påvirker språktilegnelse. Dette er ifølge Krashen, de nyttige utfallet av læring grammatikk. Det fungerer som en “monitor” av talespråk. Krashen postulerer at denne skjermen bringer … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , , , | Leave a comment